Patronat


Kto chce pomóc Joasi może wpłacać pieniądze na konto:
Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków
KRS 0000055578
na rzecz Joanna Sikorska
Inne formy pomocy : np. w formie darowizny , którą można odpisać od dochodu firmy,
nr konta w/w Fundacji: 43 1020 2892 0000 5102 0186 7076 z dopiskiem dla Joanny Sikorskiej.

________________________________________________________________________________

4 edycja ERY SCHAEFFERA

Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA, kontynuując działania promujące twórczość Prof. Bogusława Schaeffera, zaprasza na 4 edycję projektu ERA SCHAEFFERA, która odbędzie się 16 października godz. 19.00 Teatrze Studio w Warszawie.

„Dorobek kompozytorski Bogusława Schaeffera jest ogromny i niezwykle różnorodny. Każdy jego utwór nosi piętno oryginalności, a komentarze odautorskie- które kompozytor chętnie do ich wykonań dołącza - zawierają elementy prowokacji.”

Polskie Centrum Informacji Muzycznej

Związek Kompozytorów Polskich

Październik 2002

ERA SCHAEFFERA to spektakl uniwersalny. Poprzez kompendium bogatej twórczości reżysera, reprezentuje polską muzykę współczesną na świecie. Schaeffer to nie tylko dramaturg, przede wszystkim wielki, znany na całym świecie kompozytor, pisarz, filozof i grafik. Po prostu Leonardo da Vinci XXI wieku - mówi aktor Marek Frąckowiak, Prezes Fundacji Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA, aktor.

ERA SCHAEFFERA to Gala Improwizacji, spotkania twórców muzyki, teatru, plastyki, tańca, wpisane
w zastosowaną w widowisku technikę collage, festiwal wyobraźni stymulowanej dźwiękiem, obrazem, ruchem, słowem, a przede wszystkim hołd dla sztuki, która okazuje się być wartością nadrzędną.

ERA SCHAEFFERA to energetyczne widowisko multimedialne, zawierające większość elementów twórczości Prof. Bogusława Schaeffera. We wszystkich wersjach ERY SCHAEFFERA, biorą udział wspaniali artyści, dla których Schaeffer jest niedościgłym autorytetem i twórcą , a ich udział traktują nie jako zawodowe wyzwanie, ale jako splendor. Udział biorą znakomici artyści, których profesjonalizm nie budzi żadnych wątpliwości i nie podlega weryfikacji.

W tym roku do projektu dołączą kolejni artyści zafascynowani osobą Mistrza. Wśród nich młode osoby i doświadczeni twórcy. Najmłodsza artystka Sara Dragan ma 13 lat /www.saradragan.pl/.

Gościem specjalnym 4 edycji będzie Prof. Richard Demarco, który poświęcił ogromną energię i pracę w promocję, jak sam się wyraził "największego współczesnego twórcy europejskiego Bogusława Schaeffera".

Projekt cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród widowni, ale również wśród artystów, który do niego dołączyli w tym roku, a są nimi poza wymienionymi wyżej:

· Michał Urbaniak,

· Marcin Wyrostek z zespołem Coloriage,

· Irinel Anghel kompozytorka i performerka z Bukaresztu, wielbicielka twórczości muzycznej Prof Schaeffera.

· Zespół Amalgammes z Paryża i dyrygent Christophe Mangou /www.amalgammes.free.fr/,

· Sonor Quartet /www.sonarquartett.de/

· Camerata Silesia zespół śpiewaków z Katowic, dyrygent Anna Szostak, /www.camerata.silesia.pl/ -fortepian Gabriela Szendzielorz

· Aktorzy fundamentalni : Marek Frąckowiak, Waldemar Obłoza, Agnieszka Grzybowska,

· Agnieszka Wielgosz, Sean Palmer , Sopranistka Valentina Pennino , Sławomir Zubrzycki - fortepian

· tancerze: Witold Jurewicz, Marlena Bełdzikowska, Izabela Chlewińska, Paweł Grala, Wojciech Łaba.

Patronat Honorowy: Małżonka Prezydenta RP Pani ANNA KOMOROWSKA, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ambasador Francji Pierre Buhler, Ambasador Austrii Herbert Krauss,

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki

Reżyseria i inscenizacja: Maciej Sobociński

Produkcja: Fundacja Przyjaciół Sztuk Aurea Porta

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni: Hator, Radio PIN, VIP, Info City, AMS, Malemen, empik.com oraz TVP Info

________________________________________________________________________________

Bogusław Schaeffer mimo wielkiego wkładu w rozwój Kultury Polskiej jest mało znany w naszym kraju. Dlatego celem Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea Porta jest przybliżenie jego twórczości, nie tylko jako dramatopisarza, ale też kompozytora.

I edycja ERY SCHAEFFERA odbyła się w 2009 roku

Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA zrealizowała w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie/

w listopadzie 2009 roku /I Edycję Festiwalu ERA SCHAEFFERA.

Efekt przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania. Stanowi wykrystalizowane spektrum twórczości

największego dramaturga i kompozytora naszych czasów Bogusława Schaeffera.

„Pozytywna opinia o naszym przedsięwzięciu zaowocowała zaproszeniami z różnych stron Świata” –mówi Krystyna Gierłowska, Producent. Widowisko to zostało zaprezentowane na najbardziej znanym Festiwalu Teatralnym w Europie i Świecie w Edynburgu w sierpniu 2010 r. Po pierwszym spektaklu w Edinburgh Spotlight oraz Herald Scotland, na 5 możliwych gwiazdek uzyskaliśmy dwa razy po 4. Na dwóch spektaklach obecny był Profesor Richard Demarco, współzałożyciel Fringe Festival. Profesor zasłynął między innymi tym, że wypromował dla Szkocji (a co za tym idzie dla świata) Tadeusza Kantora. Po obejrzeniu naszego spektaklu uznał, że od czasów Kantora nie widział nic lepszego i jest to jedna z najlepszych produkcji, jakie widział od początku festiwalu, na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

II edycja odbyła się w Muzeum Kolejnictwa

W 2011 roku we wrześniu i październiku Madryt:

Widowisko ERA SCHAEFFERA zaprezentowaliśmy w nowoczesnej filii hiszpańskiego Teatru Narodowego Matadero , w ramach programu kulturalnego polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Mimo różnic językowych publiczność hiszpańska owacyjnie reagowała w widowisku ERA SCHAEFFERA.

cytat ze strony TVP Info: ERA SCHAEFFERA FASCYNUJE MADRYT

Madrycka publiczność jest zachwycona polskim przedstawieniem teatralnym "Era Schaeffera".
Po premierze gorąco oklaskiwano międzynarodowy zespół aktorów i muzyków oraz obecnego
w Madrycie samego autora muzyki i tekstu, Bogusława Schaeffera. "Era Schaeffera" to spektakl uniwersalny. Poprzez kompendium bogatej twórczości reżysera, reprezentuje w Madrycie polską muzykę współczesną. Schaeffer to nie tylko dramaturg, przede wszystkim wielki, znany na całym świecie kompozytor, pisarz, filozof i grafik. Po prostu Leonardo da Vinci XXI wieku…….

Dzięki "Erze Schaeffera", widz przez dwie godziny obcuje z muzyką podaną na wiele sposobów,
z obrazem i aktorstwem. Sam Schaeffer bardzo dużo miejsca pozostawia na interpretacje.

Jest wiele osób, które wypromowały się na Schaefferze. "My promujemy samego mistrza" mówią artyści związani z Fundacją Przyjaciół Sztuk Aurea Porta, którzy od lat współpracuje z Schaefferem i zajmuje się promocją jego twórczości. To grono międzynarodowe, artyści na początku swojej drogi zawodowej i ci uznani na świecie.

III edycja ERY SCHAEFFERA odbyła się 18 listopada w Teatrze Studio w Warszawie.

W lutym 2011 objęliśmy patronatem film „Kolejny rok”

W styczniu 2011 objęliśmy patronatem medialnym film „Szukając Erica”

W listopadzie 2010 objęliśmy patronatem medialnym dwa filmy:

„Pa skarbie”

oraz „Simple Story”

Międzynarodowa trasa obrazu Bitwa pod Grunwaldem

Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela

z okazji 600-lecia bitwy

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ” we współpracy z Hator Spółka z o.o. realizują międzynarodowe Tournee 100-letniego obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” autorstwa Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela.

To unikatowe, wspaniale odrestaurowane dzieło, uznano za najwierniejszą próbę uchwycenia ducha tej zwycięskiej bitwy. Obraz prezentowany będzie w kilku miastach Polski, a także na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Tournee obrazu towarzyszyć będzie uroczysta oprawa zarówno wernisażowa, jak i promocyjna.

Historia obrazu

Autorami panoramy „Bitwa pod Grunwaldem” są uczniowie mistrza Jana Matejki – Zygmunt Rozwadowski i Tadeusz Popiel. Jest to największy na świecie obraz bitwy o wymiarach 10m x 5,1m.

Obraz powstał w 1910 roku, namalowany na zamówienie, z okazji uroczystych krakowskich uroczystości 500. rocznicy grunwaldzkiego zwycięstwa.Dla Polaków, pozbawionych wówczas własnego państwa, stanowił ważny dla tożsamości narodowej symbol.

W pierwotnym zamyśle „Bitwa pod Grunwaldem” była dioramą, czyli obrazem podświetlonym od tyłu. Odpowiednio oświetlone w ciemnym wnętrzu partie przezroczyste i nieprzezroczyste dawały w efekcie poczucie przestrzeni.

Renowacja obrazu

Wielkie malowidło nosiło ślady przechowywania w magazynach: przesuszone warstwy zaprawy i farby, odpryski, liczne załamania i pofalowania płótna.

Renowację obrazu, dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeprowadzono w Muzeum na Wawelu.

Tournee obrazu

Tournee odnalezionego dzieła „Bitwa pod Grunwaldem” to niezwykle ważne dla tożsamości narodowej Polaków wydarzenie.

Celem organizacji tournee „Bitwy pod Grunwaldem” jest udostępnienie dzieła jak najszerszej publiczności oraz popularyzacja polskiej historii i polskiej sztuki.

Patronat honorowy nad tourneè objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Nadzór nad jubileuszową ekspozycją „Bitwy pod Grunwaldem” Rozwadowskiego i Popiela sprawują:

Kurator tourneè: Alicja Młodecka
Koordynator ze strony polskiej: Adam Dobosz
Koordynator ze strony ukraińskiej: Taras Rutko

Współorganizatorami przedsięwzięcia są:

Trasa panoramy „Bitwa pod Grunwaldem” na terenie Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy:

1.02-28.02.2010 r.-Muzeum Narodowe we Wrocławiu

3.04-30.03.2010 r. - BWA Zamek Książ, Wałbrzych

3.04. - 30.04.2010 r. - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

1.05. -16.05.2010 r. - Centrum Kultury w Radomsku,

19.05. -13.06.2010 r. - Muzeum Lubelskie w Lublinie,

16.06. - 4.07.2010 r. - Częstochowa (termin i miejsce ekspozycji w trakcie ustaleń),

14.07. lub 15.07. - 4.10.2010 r. - Zamek na Wawelu w Krakowie,

9.10. - 5.11.2010 r. - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (termin ekspozycji w trakcie ustaleń),

08.11. - 05.12.20010 - Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie (termin ekspozycji w trakcie ustaleń),

6.12. - 27.12 – ekspozycja w Mińsku na Białorusi (termin i miejsce ekspozycji w trakcie ustaleń),

29.12.2010 - 10.01.2011 - klub Palladium w Warszawie (termin ekspozycji w trakcie ustaleń),

styczeń – luty 2011 - Lwów, zamknięcie tournee (termin i miejsce ekspozycji w trakcie ustaleń).

Obsługa Kampanii

  • Planowanie
  • Realizacja
  • Monitoring
  • Quality managment
  • Utylizacja